Kontakt

Dean Jambrošić

Energetska medicina

 

Ordinacija

Zvir 2, Mihovljan
40 000 Čakovec

Mobitel: 098/164 5791
E-mail: info@nova-energija.hr

Vaše ime (obavezno)

Vaš Email (obavezno)

Predmet

Vaša Poruka

 

Starigrad – Seline

Put Jurlina 12,
23244 Starigrad – Seline

 
Njemačka
70327 Stuttgart
 

POLITIKA PRIVATNOSTI

Nova energija d.o.o., Prvomajska 23, Mihovljan, Čakovec
Politikom privatnosti Nova energija d.o.o. Prvomajska 23, Mihovljan, Čakovec (nadalje Nova energija ili Društvo), kao voditelj obrade podataka, štiti privatnost svojih klijenata i iskazuje brigu za njihove osobne podatke tragom Opće EU uredbe o zaštiti podatka 2016/679/EZ (Uredba) i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.
Politikom privatnosti Društvo transparentno i javno objavljuje načine na koje obrade osobnih podataka provodi isključivo prema načelima Uredbe.
  • Obrađujemo samo osobne podatke nužne za definirane svrhe
  • Vaše podatke pohranjujem na definirane rokove i ne dijelimo ih s drugima
  • Ne profiliramo korisnike
Definicije: Osobni podatak – prema Uredbi, osobni podaci su svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi („ispitanik”), a pojedinac ili ispitanik kako ga zove Uredba, čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno.
Obrada – prema Uredbi, obrada znači – svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.
Obrada podataka: Ordinacija prikuplja osobne podatke direktno od ispitanika koji ih upisuje na evidencijski list. Obavezni podaci su ime i prezime, odnosno ime i prezime odgovorne osobe kod osoba mlađih od 16 godina, godina rođenja, puna adresa i telefonski broj. Ispitanici na evidencijskom listu mogu upisati i e-mail adresu te dati informaciju kako su došli do informacije o Društvu te opisati svoje tegobe zbog kojih su došli. Podaci se obrađuju temeljem sporazuma ispitanika s Društvom koji ispitanik vlastoručno potpisuje. Evidencijski listovi se ne digitaliziraju, već se čuvaju samo u papiru. Dodatno, tijekom iscjeljenja, terapeut prikuplja fotografije dijelova tijela – stopala, leđa, vrat i sl., u svrhu utvrđivanja početnog i stanja nakon pruženog tretmana. Prikupljanje ovih podataka je obavezno, a s obzirom da se na fotografijama ne bilježi lice ispitanika, ne smatraju se osobnim podacima. Ključno je naglasiti da se predmetne fotografije, osim u posebnim slučajevima uz dozvolu ispitanika, ne pohranjuju u Društvu te da se nikada ne vežu uz osobne podatke.
Svrha i uvid: Obavezni podaci koriste se isključivo u svrhu u svrhu evidencije i kontakta, informacija kako je ispitanik dobio informaciju o Društvu biti će korištena u svrhu poboljšanja upravljanja marketinškim aktivnostima društva, a e-mail adresa u svrhu primanja newslettera i informacija o aktivnostima Društva. Osobne podatke koje Društvo obrađuje ne pruža na uvid nikome izvan Društva. Pored toga, temeljem zakonskih obaveza, osobnim podacima mogu pristupiti istražna i/ili nadzorna tijela isključivo ako za to imaju potrebno ovlaštenje.
Čuvanje i zaštita: Osobni podaci biti će pohranjeni i obrađivani u roku od 15 godina te zaštićeni adekvatnim sigurnosnim mjerama uz ograničen pristup. Molimo primite na znanje da niti jedan sustav nije 100% siguran te mi stoga kontinuirano ulažemo napore u poboljšanje zaštite vaših podataka, ali ne možemo garantirati potpunu sigurnost.
Prava ispitanika: Društvo osigurava uvjete kako biste vi odlučivali o obradi vaših osobnih podataka. Prije svega vam omogućujemo slijedeća prava:
a) Pravo na pristup podacima: Imate pravo zatražiti potvrdu o tome obrađujemo li vaše podatke te ako da, dobiti pristup do tih podataka.
b) Pravo na ispravak: U slučaju da uočite da o vama obrađujemo netočne ili nepotpune podatke ili ih želite izmijeniti, imate pravo tražiti ispravak istih odnosno nadopunu nepotpunih osobnih podataka. Kako bismo osigurali da o Vama uvijek obrađujemo samo točne osobne podatke potrebno je da nam bez odgađanja javite sve njihove promjene.
c) Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): Brisanje osobnih podataka može se tražiti primjerice ako ste povukli svoju privolu za obradu vaših pojedinih podataka, kada se vaši osobni podaci nezakonito obrađuju ili kada vaši podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na bilo koji način obrađeni. Međutim, molimo vas da uvažite da vaše podatke nećemo moći izbrisati ako su oni potrebni radi ispunjenja zakonskih obveza, ugovornih obveza i drugih pravnih temelja iz Opće uredbe o zaštiti podataka.
d) Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo ishoditi ograničenje obrade vaših osobnih podataka, koje se može tražiti primjerice ako ste podnijeli prigovor na obradu podataka, sumnjate u točnost osobnih podataka koji se obrađuju ili u zakonitost njihove obrade, no ne želite da se ti podaci izbrišu, ili su vam još potrebni radi ostvarenja pravnih zahtjeva.
e) Pravo na prenosivost podataka: Ukoliko se obrada temelji na vašoj privoli ili se vrši u svrhu izvršenja ugovora sklopljenog s vama, a istodobno se izvodi automatiziranim sredstvima, imate pravo zaprimiti svoje osobne podatke koje smo od vas dobili. Ukoliko zatražite, vaše ćemo osobne podatke prenijeti izravno drugom voditelju obrade, ako isto bude tehnički izvedivo. 
f) Pravo na prigovor: U svakom ste trenutku, s obzirom na vašu posebnu situaciju, ovlašteni uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na vas, zbog čega ćemo obradu istih ograničiti. Također, navedene ćemo podatke izbrisati i prestati obrađivati, osim ako dokažemo da za obradu postoje obrazloženi i opravdani pravni temelji za zadržavanje istih. Osim toga, u  bilo kojem trenutku imate pravo prigovoriti protiv obrade vaših osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga. Nakon podnošenja prigovora Vaši će se osobni podaci prestati obrađivati u navedenu svrhu.
g) Pravo na pritužbu nadzornom tijelu: Ako smatrate da je obrada Vaših osobnih podataka u suprotnosti s Općom uredbom o zaštiti podataka, imate pravo podnijeti prigovor nadležnom nadzornom tijelu. Za područje Republike Hrvatske nadzorno je tijelo Agencija za zaštitu osobnih podataka, sa sjedištem na adresi: Selska cesta 136, 10000 Zagreb, Hrvatska, web: http://azop.hr/, tel.: +385 1 4609 000.
h) Pravo na povlačenje privole: Ako se obrada Vaših osobnih podataka temelji na vašoj privoli, imate je pravo u bilo kojem trenutku povući, bez ikakvih posljedica. Ispunjenje navedenih prava možete zahtijevati:
  • osobno u sjedištu Društva Prvomajska 23, Mihovljan, Čakovec
  • pisanim putem na istu adresu
Napomena – pri postavljanju zahtjeva nužna je identifikacija podnositelja zahtjeva. Razlog je zaštita Vas kao vlasnika osobnih podataka.
Rješavanje nesporazuma ili dodatna pitanja: Kako bi ste riješili moguće nesporazume ili postavili dodatna pitanja, molimo nazovite nas na 0981645791 ili nam pišite na info@nova-energija.hr  
Kontakt:
Za sva dodatna pitanja možete nas kontaktirati na:
Nova energija d.o.o.
Prvomajska 23, Mihovljan, Čakovec
HRVATSKA
Telefon: 0981645791
e-mail: info@nova-energija.hr
Mihovljan, 21.5.2019.
Politika privatnosti, ver. 1.00

Copyright-Sva prava pridržana.